Vyjmenovaná slova - jak na ně?

25.11.2012 16:16

Co jsou to vyjmenovaná slova (dále jen VS)? Jsou to slova s y/ý po obojetné souhlásce uvnitř slova.

Co je třeba se naučit ve 3. třídě? Žáci by měli zvládnout pravopis VS.

Je třeba se řady VS naučit zpaměti? Ano, je to pamětné drilovací učení. Aby jsme si VS snadněji zapamatovali, máme je ve třídě napsaná a taky máme obrázky, která jednotlivá slova znázorňují.

Jakým způsobem se mohu učit VS doma? Naším velkým pomocníkem je zavedený slovník VS (v něm je také vložena karta VS). Ve slovníku máme napsanou celou řadu VS, kterou doplníme obrázky (nakreslenými, nalepenými). Dále si do slovníku lepíme jednotlivá slova s obrázkem + napíšeme větu, kde se slovo vyskytuje + napíšeme si několik příbuzných slov. Na závěr probrané řady VS, je nalepená říkanka/báseň se slovy, na která si musíme dát pozor - tato slova stejně znějí, ale jinak se píšou (byl - bil, zbyl - zbil, býlí - bílý...).

Jak mohu procvičovat VS?

- opisem: opisuji psanou podobu slova (procvičovat nejčastěji)

- přepisem: tiskací podobu slova píšu v psací podobě

- diktátem: na základě sluchu píšu slova

Postup při psaní:

Je to slovo vyjmenované? ANO. (Napíšeme y, ý.)

                                            NE. Je to slovo příbuzné? ANO. (Napíšeme y, ý.)

                                                                                      NE. (Napíšeme i, í.)

Jak postupujeme při učení VS?

1. Zapamatujeme si řadu VS a pochopíme jejich význam (co slova znamenají). Ve třídě jsme začali slovy od Z, dále F (fyzika), budeme pokračovat slovy s B, L, M, P, S, V.

Přidávám několik námětů pro procvičování:

- seřazuji obrázky VS

- seřazuji slova v písemné podobě

- přiřazuji k obrázku správné slovo

- tvořím se slovy různé věty

- píšu k VS slova příbuzná

- rodič otočí kartičku s obrákem dolů a dítě říká, které slovo chybí

- hádanky: Myslím si slovo, je po Z, je to bývalý název letiště v Praze. Myslím si slovo, začíná slabikou do- a končí hláskou -k.

- pracuji s kartou VS (přečti první slovo - poslední slovo, které slovo leží před - za slovem, přečti trojslabičná slova, přečti všechna podstatná jména, přečti živočichy, vytvoř větu s 5. slovem, vyhláskuj 2. slovo atd. - možností je hodně)

Obrázky najdete v kapitole "Procvičujeme vyjmenovaná slova" a můžete si je doma vytisknout.

Jak odůvodňujeme?

Brzy je vyjmenované slovo, proto píšu po Z krátké tvrdé y.

Podzim není vyjmenované a příbuzné slovo, proto píšu po Z krátké měkké i.

2. Zapamatujeme si jiné tvary vyjmenovaných slov.

Př. Hra na cizince: měníme tvary slov, aby věta dávala smysl.

Všichni obyvatel bydlit v nových byt.  Všichni obyvatelé bydlí v nových bytech.

Jak odůvodňujeme?

Obyvatelé patří ke slovu obyvatel, proto píšu po B krátké tvrdé y.

Bydliště patří ke slovu bydlit, proto píšu po B krátké tvrdé y.

Nejdříve uvádím důvod, potom uvedu, jaké napíšu i, y! Odbouráváme tak u žáků hádání (Je tam krátké tvrdé y, protože...).

3. Učíme se v textu vyhledávat příbuzná slova. Seznamujeme se se stavbou slova, s kořenem (přirovnáme si to ke stavbě domu).

lyže

lyž

lyžovat

lyžařský

4. Procvičujeme a upevňujeme učivo.

Učivo vyjmenovaných (a příbuzných) slov je třeba doma pravidelně procvičovat.