Vašek: Včela medonosná

05.06.2013 20:29

Vašek si připravil prezentaci o včelách medonosných. Vycházel nejenom z informací na internetu, ale taky z vlastní zkušenosti. Doma mají 10 úlů, takže tatínkovi při chovu včel aktivně pomáhá. Do třídy nám přinesl ukázat propolis, mezistěnu, plástev a živé včelky - dělnice. Taky jsme ochutnali med - řepkový (letos vyrobený) a směskový - z lesních bylin (vyrobený vloni). Pro své spolužáky si připravil skládačku včel a ústní test s otázkami. S prezentací pomáhala Vaškovi celá rodina.

Plusy a mínusy prezentace

+ velmi pěkné téma, ukázka pomůcek, ochutnávka medů, skládačka pro skupiny, znalec odpovědí na různé otázky, sladká odměna pro všechny

- celá prezentace byla přečtena, vyvolávání stejných spolužáků při otázkách, nevýrazné vedení třídy (hlučnost ve třídě)

Vašek získal maximum daltonských bodů, tj. 10 bodů.

Včela medonosná

Včela medonosná patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o jednoho z nejznámějších zástupců společenského hmyzu. Každé včelství má královnu, která řídí celé včelstvo. V letním období se ve včelstvu nachází trubci, kteří oplodňují novou nastupující královnu. Poslední důležitou součástí jsou dělnice. V první části života mají za úkol krmit larvy. Ve druhé části života se stávají ochránkyně úlu. V poslední části života se z nich stávají včely. Přinášejí nektar, který mění na med. Rámky, do kterých včely med ukládají se vytahují a stáčí v medomedu. Med je nejenom velmi dobrý, ale taky velmi zdravý. Před zakrmením na zimu cukerným roztokem se včely léčí proti nebezpečným roztočům.