Úspěchy ve výtvarné soutěži

08.02.2013 21:39

Jaký je život pod mořskou hladinou? Co vše je možné tam spatřit? Na tyto otázky hledali odpovědi třetáci z několika základních škol. V úterý 5.2. 2013 se totiž v Havřicích uskutečnila výtvarná soutěž zvaná "Paletka", která už probíhá několik let. Jelikož se jedná o soutěž školních družin a žáci naší školy navštěvují 2 družiny, bylo do soutěže vysláno 6 třeťáků. Za ŠD Horní Němčí to byli Valinka, Heda a Erik a za ŠD Slavkov to byli Adélka, Magda a Peťa.

Vyslaná výprava nepřijela s prázdnou! Mezi 10 nejlepších prací se dostala práce Magdy a Petra. A pozóóór! 1. místo ve výtvarné soutěži obsadila Valinka! Moc blahopřeji vítězce, oceněným Magdě a Peťovi a taky Hedě, Ádi a Eričkovi, protože i jejich práce byly zdařilé a pěkné. MJ

Naši vyslanci se svými pracemi

Vítězná práce Valinky

Práce Magdy a Petra

Práce Erička, Hedy a Adélky

Fotografie z akce:

ŠD Horní Němčí 

ŠD Slavkov