Simča: Levhard skvrnitý

28.10.2012 21:09

Simča si jako téma své prezentace zvolila živočicha - levharda skvrnitého.  Prezentace se skládala ze dvou stran. První strana obsahovala obrázky levharda, druhá strana text. Informace čerpala z encyklopedie zvířat a s přípravou prezentace jí pomáhala babička.

Součástí prezentace bylo několik otázek, které dávala všem spolužákům a vybírala a vyvolávala spolužáky na odpovědi. Stejně prezentovala i ve 2. ročníku (jen s jiným zvířetem), takže bychom očekávali u třeťačky trochu větší "krok dopředu" a vylepšení prezentace.

Plusy a mínusy prezentace

+ pěkné téma (šelmy patří k oblíbeným živočichům u dětí), hezké obrázky v prezentaci

- celá prezentace byla přečtena a chyběl oční kontakt se spolužáky, text byl napsán zbytečně dlouhými větami a špatně se Simči četl, v textu se vyskytlo více gramatických chyb, málo otázek pro spolužáky = málo vyvolaných žáků (vyvolávala hlavně spolužáky ze Slavkova)

Simča získala 6 daltonských bodů.

Levhard skvrnitý

Levhard skvrnitý (latinsky: Panthera pardus) žije v Afice a Asii. Jeho původní oblast výskytu byla podstatně větší, ale kvůli lidem se stejně, jako u většiny ostatních zvířat, neustále zmenšuje. Jako jedna z mála velkých kočkovitých šelem se zdržuje často v korunách stromů, kam si vynáší kořist a ukrývá si ji zde před dalšími predátory, např. lvy a hyenami. Má velkou sílu a podle některých údajů je schopný vytáhnout na strom kořist i 2x těžší než je jeho hmotnost. Jeho kořistí jsou různá zvířata - od hlodavců po různé antilopy a gazely. Na kořist útočí ze země a ze zálohy, někdy i velkým skokem z koruny stromu. Nikdy kořist nepronásleduje na větší vzdálenost jako např. lev nebo gepard. Levhard je nejrozšířenější kočkovitou šelmou. Za tento úspěch vděčí své velké přizpůsobivosti, jak prostředí, ve kterém žije, tak potravě, kterou se živí. Je to velice elegantní tvor s pružným a hbitým tělem a jemným, lehce skvrnitým kožichem. Tím, čím je pro člověka otisk prstů, tím je pro levharda tvar skvrn na jeho kožichu, kterým se liší od ostatních jedinců svého druhu. Levhard skvrnitý může běžet rychlostí až 720 km za hodinu.