Sabča: Starověký Egypt

24.01.2013 21:53

Sabča si jako téma své přezentace zvolila Starověký Egypt. Prezentace byla zpracovaná na 2 strany. Součástí prezentace byly fotografie pyramid, kresba pyramid a sfingy, různé předměty přivezené z Egypta, kresba na pypyrusu. Pro spolužáky si Sabinka připravila zábavné tvoření - vytvářeli 2 mumie, paní učitelka zase luštila křížovku. Závěr prezentace patřil poslechu hymny a ukázce  dokumentárního filmu o životě ve starověkém Egyptě. Film nebyl z časových důvodů celý promítnut, můžete však všechny jeho díly najít tady. S prezentací Sabči pomáhala maminka a předměty zapůjčila teta. Informace čerpala z internetových stránek o Egyptu.

Plusy a mínusy prezentace

+ velmi zajímavé téma, spousta názoru (obrázky, předměty), tvoření pro spolužáky - moc je bavilo dělat mumie, zapojení techniky do prezentace (poslech hymny, shlédnutí části dokumentárního filmu), velká část prezentace byla vyprávěna zpaměti, usměrňovala spolužáky, kteří byli nepozorní, jasně dávala pokyny, co se má dělat, závěrečná sladká odměna pro všechny

- písemné zpracování prezentace bylo s hodně chybami (chyběla důsledná kontrola), tišší ústní projev

Sabča získala maximum daltonských bodů, tj. 10 bodů.

Starověký Egypt

Egypt je Arabská republika v Africe ležící na Nilu. Žije tam 80 miliónů lidí. Nejvyhledávanějšími jsou pyramidy v Gíze a velká Sfinga. Je to nejteplejší země, někde neprší i několik let.

Historie Egypta: Dříve Egyptu vládl faraon, který měl absolutní moc. Na počátku byl Egypt rozdělen na 2 části: na horní a dolní Egypt. Faraon ho spojil v jednu říši a stal se nejsilnějším státem své doby. Faraon byl uctíván jako Bůh Hóra. Tutanchámon na trůn nastoupil v 9 letech a 9 let vládl. V 19 letech zemřel záhadnou smrtí. Byl mumifikován a byl uložen do sarkofágu (do hrobky). Sarkofág byla kamenná schránka, do které se dávala rakev. Pak byl faraon vložen do pyramidy v Gíze. Egypťané věřili na posmrtný život, proto těla bohatých lidí mumifikovali.

Mumifikace: Je umělé vysušování těla, kdy mrtvému vybrali orgány a potírali je různými látkami. Pak tělo obalili hadříky a pochovali. Trvalo to 70 dní.

V Egyptě bylo nejposvátnější zvíře - kočka. Lidé ji uctívali, protože mysleli, že jsou v nich převtělení bohové.

Velikou pyramidu stavělo asi 100 000 mužů po dobu 20 let. Spotřebovali asi 2 milióny těžkých kamenných kvádrů. Místo, kde byl faraon pohřben, je hluboko uvnitř pyramidy. Nástěnné malby nám ukazují, jak vypadal život starověkých Egypťanů.