Petr: Geocaching

02.06.2013 14:18

Peťa si připravil prezentaci s tématem Geocaching. Tuto hru hraje celá rodina a dokonce hledají keše i v zahraničí. Prezentaci zpracoval na počítači v Power Pointu (část je přepsána ručně, což byla jedna z podmínek prezentací) a pomáhali mu rodiče. Prezentaci doplnily různé aktivity - každý žák luštil křížovku, ve skupinách byl slovní fotbal jmen, šli jsme ven hledat keš. Nejdříve jsme se zastavili u tabule, kde jsme luštili souřadnice. Ty nás pomocí GPS navigátoru nasměrovali ke speciální keši, kterou Peťa připravil výhradně pro svou prezentaci. Za všechny činnosti žáci získávali body a na závěr čekala nejenom sladká odměna. Z časových důvodů jsme nestihli poslední část, kterou měl Peťa připravenou, ale i tak to byla bohatá prezentace.

Peťova prezentace_Geocaching.pptx (2,3 MB)

Plusy a mínusy prezentace

+ výborné zajímavé téma, které zaujalo, prezentace pěkně a zajímavě zpracovaná, hodně aktivit pro třídu (křížovka, skupinová práce - pracovní list, keš ve volné přírodě), dobré vedení třídy s jasnými pokyny, odměny pro spolužáky

- bez připomínek

Peťa získal maximum daltonských bodů, tj. 10 bodů.