Otázky na září

09.09.2012 09:51

1. Najdi ve skrývačce strom: V ZOO se mi velmi líbili malí papoušci.

2. Které slovo do řádku nepatří a proč? lakomý, vysoký, pyšný, líný, hodný

3. Co patří místo otazníku? 1    2    3    5    8    ?

4. Který pták má uprostřed slovo OKO?

5. Jsou tři bratři a každý má jednu sestru. Kolik je všech dětí?

6. Chodí každý den ven, a přece je stále doma. Co je to za zvíře?

7. Doplň slova o třech písmenech tak, aby všechna slova dávala smysl. Pozor, všude jsou 3 stejná písmena.

M (_ _ _)     ZÁZ (_ _ _)     D (_ _ _)     Z (_ _ _)

8. Doplň znaménka + - . : tak, aby byl příklad správný.   5   5   5 = 2

9. Která šelma má stopu podobnou člověku?

10. Co je to Mont Blanc?