Otázky na říjen

04.10.2012 20:42

1. Vylušti a dozvíš se jedno přísloví: KDOUL   ŠEPLA   TŘÍOUS   MÁYXA   ZAOVA   TŘIMÁL

2. Myšlené číslo násobíme 4, přičteme 2 a tím dostaneme 26. Jaké je myšlené číslo?

3. V souvětí je skrytý savec. Najdi ho.

Na autě nebyla žádná vada, několikrát jsme ho zkontrolovali.

4. Doplň do básně správná zvířata:

___ strašidelně houká,

___ krásně sítě souká,

___ bodlinami píchá,

___ nikdy nepospíchá.

5. Které moravské město má uprostřed slova LOM?

6. Která ptačí mláďata neznají svou matku?

7. Které slovo nepatří do řady a proč? parník, drožka, kánoe, gondola

8. Jak se jmenuje rodná ves kocoura Mikeše?

9. Proč nenajdeš pod jedlí jedlovou šišku?

10. Co je to baobab?