Opět řádky pro rodiče

08.09.2012 20:10

Vážení rodiče, základní menu našich třídních stránek je zaplněno a ráda bych vám některé jeho části představila.

Plán učiva: Zahrnuje hlavní předměty, které učím (ČJ, M). Budu jej psát měsíčně. Jak již víte, letos nebudu ve třídě učit všechny předměty. Věřím však, že tento fakt nikterak nenaruší kvalitu výuky a bude fungovat dobrá spolupráce se všemi vyučujícími.

Daltonský plán: Žáci budou opět získávat body za různé činnosti ve výuce. Vyhodnocení bude na konci školního roku.

Třídní pátrání: Bude to obdoba loňských rekordů zvířat. Každý měsíc zde žáci najdou otázky z různých oborů, předmětů. Své odpovědi vypracují na papír vel. A4, mohou je doplnit kresbou či obrázkem a přinesou je do školy. Na konci měsíce bude vyhodnocení s bodováním. Jedná se o dobrovolnou činnost. Nicméně - letos budou otázky různého rázu a budou rozšiřovat obzory poznání i pozornosti.

Mozečku, přemýšlej!: Tato část slouží k zábavnému učení prostřednictvím internetu. Pokud máte tipy na webové stránky, kde jsou rébusy, labyrinty, skládačky, hry (hraje se online), při kterých se musí přemýšlet, napište mi je. Vložím je do této rubriky.

Čtenářský koutek: Letos zaměřujeme mimočítankovou (domácí) četbu na kvalitu, ne na kvantitu (množství) knih. Žáci se budou seznamovat s různými žánry knih. Podporujte jejich čtení a buďte jim vzorem.

Prezentace: Vloni byla tato část velmi úspěšná a mnozí mě mile překvapili, jak skvěle ve 2. třídě zvládli prezentovat vybrané téma. Proto tuto část opět zahrnuji do hodin českého jazyka a už teď se moc těším, jak se žákům bude dařit. Povinná je jedna prezentace za rok, i když vím, že někteří jsou schopni jít do více témat. Tak uvidíme, jak nám to bude časově vycházet.

Kamarádství bez hranic: Opět budeme ve spojení s kamarády z Kunovic. Hlavně si budeme psát a pevně doufám, že alespoň na konci školního roku nám vyjde nějaký společný výlet. Dříve to asi kvůli rozvrhu nebude možné.

Opakování učiva 2. třídy: Říká se, že opakování je matka moudrosti. Takže pokud si dítě opakuje učivo i na počítači, nevidím v tom nic špatného. Naopak. Nebo má raději hrát na počítači nesmyslné hry? Odpověď jistě najde každý sám v sobě.

Procvičování učiva 3. třídy: Máme toho před sebou hodně. Takže opět budu žákům nabízet možnost procvičovat si učivo zábavnou formou na počítači.

Další informace

Rozvrh hodin, důležité kontakty a termíny prázdnin najdete v žákovské knížce a na webových stránkách školy. Tyto informace nebudu dávat na třídní stránky.

Základem pro naši komunikaci bude vždy kontaktní deník a dále třídní schůzky a individuální konzultace (2. středa v měsíci v čase 13.30-15.30 hod.).

Přeji vám i sobě skvělých 10 školních měsíců, které budou naplněny spokojeností a dobrou spoluprací. Monika J.