Kuba: Policejní zásahová jednotka

28.10.2012 21:49

Kuba si jako téma své prezentace zvolil Policejní zásahovou jednotku. Své téma zpracoval textem skoro na 3 strany. Informace čerpal ve vyhledávači Google a v internetové encyklopedii - Wikipedii. S přípravou mu trochu pomáhala maminka.

Pro každého spolužáka připravil pracovní list s křížovkou (tajenkou bylo slovo POLICIE), jednotlivé části křížovky obsahovaly slova z prezentace. Žáci si tím procvičili svou pozornost a paměť. Kuba taky přinesl do třídy ukázat několik kuklí (byly koupeny ve speciálních prodejnách), které si žáci mohli vyzkoušet.

Plusy a mínusy prezentace

+ velmi zajímavé téma (líbilo se i děvčatám), pěkně napsaná prezentace, hezká křížovka pro každého - Kuba ji pěkně odprezentoval a nezapomněl prozradit i správné odpovědi, praktické vyzkoušení kuklí

- větší část prezentace byla přečtena, při vyplňování křížovky Kuba dlouho čekal mezi jednotlivými slovy, které spolužáci psali

Kuba získal 9 daltonských bodů (z 10).

Policejní zásahová jednotka

Po roce 1989 došlo k velkému zvýšení kriminality a závažné trestní činnosti. I brutalita pachatelů začala stoupat. Bylo proto na čase vytvořit specializované útvary, které by si s tímto druhem agresivních ozbrojených a nebezpečných pachatelů dokázali poradit. Proto v roce 1990 vznikla Rota zásahu pro nebezpečným pachatelům (ROZA), později zásahová jednotka. Zásahová jednotka je specializovaný útvar určený k zásahu proti agresivním, nebezpečným nebo ozbrojeným pachatelům. Často také poskytuje pomoc ostatním policejním útvarům při zákrocích proti zvlášť agresivním nebo ozbrojeným osobám. Od té doby, co byla zásahová jednotka zavedena, provedla tisíce zákroků proti nebezpečným a ozbrojeným pachatelům závažné trestné činnosti: od loupeží a vydírání, přes vraždy, až po trestnou činnost související s výrobou a prodáváním drog. Díky kvalitnímu výcviku nebyl žádný policista zásahové jednotky nikdy vážně zraněn. Členem zásahové jednotky se může stát pouze policista, který úspěšně projde výběrovým řízením, které se skládá z osobního pohovoru, náročného psychologického vyšetření a fyzických testů. Tyto testy jsou náročnější než pravidelné prověrky řadových policistů. Výstroj a výzbroj policejních zásahových jednotek je na velmi vysoké úrovni. Policisté jsou vybaveni žáru odolnými kombinézami, kuklami a ochranu jim zajišťují neprůstřelné vesty a přilby. V České republice máme celkem 8 krajských zásahových jednotek + útvar rychlého nasazení (ÚRN) s celorepublikovou působností. Téměř každý kraj má svoji zásahovou jednotku, která je jednak využívána k zákrokům proti ozbrojeným pachatelům, ale může také pomáhat při záchranných akcích, zejména živelných pohromách, katastrofách a průmyslových haváriích.