Kamil: Lidské smysly

26.02.2013 10:03

Kamil si za své téma zvolil lidské smysly. Prezentaci měl přehledně a barevně zpracovanou na velkém výkresu a měl do ní vepsány praktické činnosti. Součástí prezentace bylo přiřazování slov ke smyslům, hledání slov ve větách, určování zvuků podle poslechu, rozlišování různých věcí (ovoce, zelenina, tekutiny, předměty...) na základě čichu, chuti a hmatu. Činnosti probíhaly u tabule, na koberci a v lavici. Součástí prezentace byla taky křížovka a sladká odměna pro každého žáka. S prezentací Kamčovi pomáhala maminka. Informace čerpal z Wikipedie.

Plusy a mínusy prezentace

+ velmi pěkné téma, mnoho pestrých činností (ke každému smyslu byla nějaká činnost), závěrečná sladká odměna pro všechny, prezentace byla přehledně zpracována, snaha mluvit zpaměti

- nervozita při mluvení, upřednostňování některých spolužáků v činnostech (je třeba vyvolávat i ty, co se nehlásí a jsou tišší), chybělo hlasité sdělování správných odpovědí (hlavně při smyslovém poznávání na koberci)

Kamil získal maximum daltonských bodů, tj. 10 bodů.

Lidské smysly

Rozlišujeme 5 základních smyslů. Zrak je smysl, který nám umožňuje vnímat světlo, různé barvy a tvary. Je to nejdůležitější smysl. Zrakem vnímáme asi 80% všech informací. Sluch je schopnost vnímat zvuky. Slyšíme tak, že zvuk prochází zvukovodem, naráží do bubínku, ten se rozechvěje, to způsobí vibrace a ty se přenáší přes kladívko, kovadlinku a třmínek do hlemýždě, a pak vedou pomocí sluchového nervu k dalšímu zpracování do mozku. K orientaci v prostoru ve tmě používají sluch netopýři, při rozlišování velikosti překážky používají sluch ptáci a můry. Čich je smysl, podle kterého můžeme rozpoznat, že něco voní nebo smrdí. Velmi dobrý čich mají motýli, žraloci a psi - čich jim slouží k orientaci v prostoru, rozpoznání teritoria, vystopování nepřítele, nelezení kořisti, k pomoci postiženým lidem. Hmat je smysl, kdy pomocí mechanoreceptorů v kůži rozpoznáme tlak, bolest, hlad, teplo, píchnutí. Chuť je smysl, kterým vnímáme, že je něco hořké, sladké, kyselé a slané. To vše je rozmístěno v chuťových pohárcích na jazyku, na patře a v krku. Díky tomu rozpoznáváme, z čeho se jídlo skládá, jakou má chuť a teplotu.