Jak zlepšovat násobení a dělení?

17.10.2012 21:27

S malou násobilkou jsme ve 2. třídě začali a nyní v ní pokračujeme. Naším velkým úkolem je násobení a dělení výborně zvládnout a to jak písemně, tak ústně. Proč? Setkáváme se s tím v životě v běžných situacích (nákupy, měření a porovnávání...) a toto učivo nás bude provázet i v dalším učivu.

Ve 3. třídě nás ještě čeká:

15 : 4 = ___ (dělení se zbytkem)

6 . 30 = ___ (násobení násobků deseti)

480 : 6 = ___ (dělení násobků deseti jednocifernými čísly)

12 . 7 = ___ (násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem)

5 . 150 = ___ (násobení trojciferných čísel jednociferným činitelem)

84 : 7 = ___ (dělení mimo obor násobilek)

414 . 2 = ___ (písemné násobení jednociferným činitelem)

 

Pro snadnější pochopení násobení a dělení je vhodné používat různé pomůcky. Můžete si je vyrobit doma a procvičovat s nimi toto učivo.

 

Násobikové pokladny: pracujeme s proužkem papíru a tvoříme slovní úlohy na nakupování

Př. 1: Maminka koupila 6 kusů kiwi po 6 Kč. Kolik korun zaplatila?

Př. 2: Emil kupoval sešity po 6 Kč a zaplatil za ně 18 Kč. Kolik sešitů koupil?

Násobíme - čteme příklady s výsledky (proužek je položený)

Násobíme - zapisujeme výsledky na proužek papíru (proužek je pověsený)

Dělíme - čteme příklady s výsledky (proužek je položený)

Dělíme - zapisujeme příklady na proužek papíru (proužek je pověsený)

Karta s kolečky: je to obdoba násobikové pokladny, opět pracujeme s proužkem papíru, tvoříme slovní úlohy, které se netýkají nakupování

Př. 1: V krejčovské dílně šili halenky a na každou bylo potřeba 8 knoflíků. Kolik knoflíků potřebovali na 4 takové halenky?

Př. 2: Ve 3. třídě bylo 24 dětí a seřadily se do družstev po 8. Kolik družstev vytvořily?

Misky: dělíme na stejné díly, pracujeme s barevnými kolečky (z kartonu)

Př. 1: Na míse bylo 8 koláčů. Maminka je rozdělila čtyřem dětem tak, že dostaly všichni stejně. Kolik koláčů dostalo každé dítě?

Př. 2: Ve vodáckém oddílu je 8 členů. Na výletu se rozdělili do loděk po čtyřech. Kolik loděk obsadili?

Co dalšího je možné využít pro násobení a dělení?

  • drobné předměty: knoflíky, korálky, fazole, hrášek
  • papírové mince a bankovky (dvoukoruny, pětikoruny, desetikoruny - na násobilku 2, 5, 10)
  • kartičky s příklady (z druhé strany může být výsledek)
  • hry: domino, karty s násobilkou

Přeji všem trpělivost a vytrvalost při násobení a dělení. Ať nám to jde!

Milí rodiče, procvičujte pravidelně s dětmi násobení a dělení. MJ