Hlásky

21.08.2012 07:40

Hlásky s písničkou (naučili jsme se ve třídě)

1. Hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny. Vůz nám skáče přes drny. Přes hroudy a oblázky vezem tvrdé souhlásky.

2. Ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni. Jedem měkkce, nic nás nebolí. Cesta běží pod koly, vezem měkké hlásky do školy.

3. Be, fe, le, me, pe, se, ve, ze. Obojetné hlásky vezem. Cesta běží pod koly, vezem všechny souhlásky do školy.

4. A, e, i, o, u. Dáme do vozu. Cesta běží pod koly, vezem samohlásky do školy.

5. Au, eu, ou. Též se vezou. Cesta běží pod koly, vezem všechny dvojhlásky do školy.

 

Procvičujeme hlásky

Cirkus s tvrdými slabikami

Křížovkové hádanky

Pravopisné rozcvičky

Tvrdé a měkké souhlásky

Opět tvrdé a měkké souhlásky

Testujeme měkké a tvrdé souhlásky

Český jazyk online (měkké a tvrdé souhlásky)