Heda: Kotul veverovitý

17.10.2012 20:28

Heda si jako téma své prezentace zvolila živočicha - kotula veverovitého. Naše třída tohoto živočicha v roce 2012 sponzoruje v ZOO Lešná. Prezentaci vypracovala sama - celkem na 4 listy velikosti A4. Součástí posledního listu byly obrázky kotula. Informace čerpala z internetové encyklopedie Wikipedie.

Pro každého spolužáka připravila Heda pracovní list, který obsahoval křížovku (tajenkou bylo slovo KOTUL) a místo pro kresbu oblíbeného zvířete. Na závěr prezentace dostal každý spolužák (spolužačka) vlastnoručně vyrobenou papírovou medaili za aktivitu při vyplňování pracovního listu.

Plusy a mínusy prezentace

+ přitažlivé téma (zvířata mají vždy úspěch), pěkně napsaná prezentace, hezká jednoduchá křížovka a po vyluštění řekla Heda správné odpovědi, pracovní list pro každého spolužáka, medaile pro každého spolužáka

- celá prezentace byla přečtena a chyběl oční kontakt se spolužáky, zadrhávání při čtení, chybělo uvedení do pracovního listu - Heda neřekla, jaké úkoly jsou na pracovním listě

Heda získala 8 daltonských bodů (maximum je letos 10 bodů).

Kotul veverovitý

Kotul veverovitý je malá opice, která obývá území Jižní Ameriky. Kotul je nejmenší, ale zároveň nejkrásnější. Jeho krátká srst jen hýří nejrůznějšími barvami - od černé, tmavě hnědé, až po čokoládovou, ale nejčastější je zelená či zelenošedá. Druhá polovina předních končetin mívá nejčastěji výrazně oranžovou nebo citrónovou žlutou barvu, stejně je zbarvena i menší část zadních končetin. Nápadné jsou i poměrně velké uši, které mívají barvu bílou a u sebe blízko položené výrazně tmavé oči. Na hlavě má kotul bílou masku kolem očí a šedivý čenich. Srst na hlavě má obvykle stejnou barvu jako tělo, občas i tmavší. Jeho dlouhé štíhlé prsty a nehty mu umožňují se obratně a rychle pohybovat po stromech a případně uprchnout svému predátorovi vysoko do korun stromů. Kotul veverovitý je opravdu drobný živočich, jeho tělo dosahuje sotva 26-30 cm a delší, na konci černý, hustě osrstěný a nechápavý ocas 35-42 cm. Hmotnost se pohybuje od 0,6 do 1,4 kg, větší hmotnost je v přírodě jen výjimkou. Je to silně společenské zvíře, které žije v rozsáhlých skupinách, které mohou mít 12, více než 30, ale také více než 100 jedinců, kteří se s ostatními členy skupiny dorozumívají jak zvuky, tak i zrakem. Samice rodí jediné mládě po 24 až 26 týdnech. Matka své mládě nosí nejprve na hřbetě, ale jelikož je mládě po několika dnech po narození schopné již aktivně běhat a skákat, nevěnuje mu matka později příliš velkou pozornost. V zajetí se může kotul dožít i 20 let.