Čtyřúhelníkové obrázky

05.03.2013 21:21

Čtyřúhelníky jsou rovinné obrazce, které mají čtyři vrcholy a čtyři strany. Tímto tvrzením jsme se řídili a z barevných papírů vytvořili rozmanité obrázky. Poznáte, co to je?