Cesta k titulu

03.06.2013 21:45

Na vědomost se dává, že dne 3.6. 2013 jsme vstoupili na cestu k titulu TROJŠIKULKA a TROJŠIKULÁK.

Každý den získáváme do speciální knížky nejméně jednu smajlíkovou samolepku za správně splněný úkol. Úkoly jsou především z českého jazyka a matematiky, ale je možné, že nás překvapí smajlík i z angličtiny či z ČaSu. Proto buďme ve střehu! :-)

Nehrajeme o vítěze s nejvyšším počtem smajlíků. Cílem hry je umožnit všem třeťákům získat všechny smajlíky. Pokud někdo udělá chybu, má možnost opravy. Učíme se tedy pracovat s chybou, uvědomit si ji a najít správné řešení.

Za co byly smajlíci?

3.6.: ČJ - psaní dopisu

3.6.: ČJ - přepis s řazením slov podle abecedy

4.6.: ČJ - přepis s doplňováním i,í,y,ý (tvrdé a měkké souhlásky)

5.6.: M - pyramidy (+ - . : do 1 000)

5.6.: ČJ - doplňování i,í,y,ý do tabulky (vyjmenovaná slova)

6.6.: ČJ - běhací diktát

7.6.: AJ - pracovní list

7.6.: ČJ a M - slovní druhy s matematikou

10.6.: M - losí úlohy (různé úkoly, včetně geometrie)

10.6.: ČJ - ptačí list (různé úkoly)

10.6.: ČJ - práce s textem (čtení s porozuměním)

11.6.: ČJ - kategorie podstatných jmen

12.6.: ČJ - To jsem já po 3 letech (vyprávění)

13.6.: ČJ - testík s vílou (otázky s možnostmi)

14.6.: M a ČaS - prázdninové cestování (orientace na mapě ČR, města, sčítání km)