Adélka: Rosnička zelená

29.03.2013 13:42

Adélka si jako téma své prezentace zvolila živočicha - rosničku zelenou. V budoucnu by chtěla toto zvířátko chovat doma. Prezentaci měla zpracovanou na 5 stran a doplněnou mnoha obrázky. Součástí prezentace byly otázky pro spolužáky a skládání puzzle rosniček, za které byla sladká odměna. S vypracováním jí pomáhala maminka. Informace čerpala z internetové encyklopedie Wikipedie a z videa na Youtube. Obrázky použila ze stránek "Naturfoto".

Plusy a mínusy prezentace

+ přehledně zpracované téma, použití pěkných fotografií, výborná aktivita pro každého spolužáka - individuální skládání puzzle (nebylo to vůbec jednoduché), sladká odměna pro spolužáky

- vzhledem k množství informací, byla prezentace spíše čtena - čtení bylo dost rychlé a těžko jsme zachycovali veškeré informace, při čtení dávala Adélka najevo, jak je text zbytečně dlouhý (proto raději příště zvolit kratší, jednoduchý a snadno zapamatovatelný text)

Adélka získala maximum daltonských bodů, tj. 10 bodů.

Rosnička zelená

Popis: Dorůstá délky 3-5 cm a výšky 3-4 cm, což ji činí jednou z nejmenších žab v Česku. Historicky proslula jako jakýsi barometr, jelikož reaguje na změnu tlaku, který kolísá obvykle před deštěm, a to začne skřehotat. Při skřehotání sameček nafukuje vak v hrdle. Hlas rosniček je velmi nápadný a slyšitelný až na stovky metrů. Ozývat se začínají od soumraku a zní to jako kre-kre-kre-kre-kre-kre, večer a v noci se ozývají většinou sborově, pak zní spíše ge-ge-ge-ge-ge. Zbarvení rosniček zelených je proměnlivé, jelikož kožní pigmenty reagují na teplotu a vlhkost, a tak se její zbarvení mění od světle zelené na zmavě zelenou, nažloutlou, šedou nebo dokonce až na nahnědlou. Zadní končetiny má znatelně silnější než přední, což umožňuje rychlé skákání. Na obou končetinách má kruhové přísavky a mezi prsty krátkou plovací blánu. Na poměrně kulaté hlavě a na bocích má nápadný vodorovný černý proužek, který se táhne od nozder přes oko a ušní bubínek až k předním končetinám. Pulci jsou černohnědí, zlatavě tečkovaní, později zelenaví. Mají značně vysoký kožní lem, začínající už na hlavě a nápadně lesklé břicho.

Stav: Rosnička zelená je v České republice vyhodnocena jako silně ohrožený druh a je zákonem přísně chráněna. Nejvíce ji ohrožuje rušení vodních nádrží regulací toků spojená s likvidací břehových porostů a přilehlých zarostlých mokřin a tůní. Mezi hlavní hrozby patří i rybníkářství, to je intenzivní hnojení rybníků, kvůli kterému dochází k takovému nahromadění organických látek, že zabíjí malé pulce, čímž hynou celé vzácné populace. Pro záchranu tohoto druhu bývají rosničky zelené přemísťovány do vhodnějšího prostředí, nebo bývají tvořeny umělé nádrže s přirozenou pobřežní vegetací.

Výskyt: V České republice rosnička žije především v nížinách, maximálně do nadmořské výšky 750 m n.m. Mimo Česka obývá téměř celé území Evropy.

Prostředí: Rosnička zelená je typickou šplhavou žábou, která tráví většinu života nízko nebo vysoko v slunných křovinatých a stromovitých porostech, v listnatých hájích a na močálech - většinou poblíž vodních ploch. Ale někdy ji najdeme i docela daleko od vody. Vodu vyhledává v květnu, kdy probíhá páření. Díky přísavkám dokáže šplhat i po hladkém povrchu či kolmých stěnách. Její zploštělý tvar těla jí umožňuje přilnout břichem k podkladu. Nohy umí složit k tělu a přizpůsobit barvu těla k podkladu. Pak je snadno k přehlédnutí. Umí také dobře skákat. Přezimují na dně stojatých vod nebo zahrabány v různých norách a děrách v zemi. Přezimování trvá od začátku října do konce března až začátku dubna. 

Rozmnožování: Pro přezimování se kvůli rozmnožování přesouvá do mělkých vodních nádrží. Zde se večer a v noci zdržují ve vodě. Za dne, zvláště za slunečného počasí, sedají na pobřežním rostlinstvu. Doba výtěru je od dubna do konce června. Samička snáší do vody 200-1400 vajíček v shlucích 3-50 vajíček. Sameček je zatím oplodňuje, oplodňuje vajíčka více samiček. Malí pulci se líhnou po několika dnech. Vyvíjejí se asi tři měsíce.

Potrava: Živí se drobným létajícím hmyzem, pavouky a jinými bezobratlými živočichy. Kořisti se často zmocňují skokem a kořist polykají. Pulci se živí nálevníky (jsou to prvoci s velmi složitou stavbou buňky) a drobným planktonem (plankton jsou drobní živočichové a rostliny žijící ve vodě), potom přijímají jakoukoliv živočišnou potravu, kterou jsou schopni pozřít.

Aktivita: Rosnička zelená je především noční živočich. Často bývá aktivní i ve dne.

Zajímavosti: Dříve se rosničky chovaly v domácnostech pro svůj milý vzhled a věřilo se, že mohou předpovídat počasí. Když rosnička vylezla nahoru, předpovídala hezké počasí a naopak.