Adam: Rusko

20.01.2013 11:14

Adam si jako téma své prezentace zvolil stát Rusko. Prezentaci měl zpracovanou na necelé 2 strany. Součástí prezentace byl obrázek vlajky Ruska a poslech ruské hymny (s překladem) prostřednictvím YouTube. Pro své spolužáky měl připraveno několik otázek, které vycházely z přečteného textu. Informace do prezentace čerpal z internetu - ze stránek o Rusku a z přírodovědy. Pomáhala mu maminka.

Plusy a mínusy prezentace

+ velmi zajímavé téma, vlastní vyhledání hymny na internetu a její poslech (mohli jsme si hymnu zazpívat a zároveň v překladu sledovat, o čem je)  

- prezentace byla přečtena, nejistota při pokládání otázek spolužákům, prezentace mohla být doplněna o zajímavosti země s obrázky (známá města, památky, jídlo, zvyky...) 

Adam získal 7 daltonských bodů (z 10).

Rusko

Rusko má rozlohu 17 075 400 km čtverečních. Rozlohově je to největší stát světa s počtem 143 miliónů obyvatel. Sousedními státy jsou Norsko, Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Bělorusko, Ukrajina, Čína aj. Rusko je hlavním následnickým státem Sovětského svazu, který se rozpadl v roce 1991. Má největší zásoby nerostných surovin jako je ropa, zemní plyn, dřevo, pitná voda. Je považováno za super velmoc. Rusové tvoří 80 % obyvatelstva. Nejpočetnější menšinou jsou Tataři. Hlavní město je Moskva. Národní jazyk je ruština. Prezident je Vladimír Putin. Měna je rubl. Největší hory jsou Elbrus (5 633 m) a Belucha (4 506 m). Nejdelší řeky jsou Amur (4 416 km), Lena (4 400 km), Ob-katun (4 620 km), Janisej (4 092 km). Největší jezero je Bajkal (31 500 km čtverečních).