Naše učení

PRAVIDLA DOBRÉHO SOUŽITÍ

Společně jsme si vytvořili pravidla, která se budeme snažit dodržovat. Pokud bude tato pravidla někdo vážně porušovat, hodí si kostkou hříšníků, pod kterou jsou speciální domácí úkoly.

1. Zdravíme dospělé osoby a mluvíme slušně.

2. Jsme kamarádi a pomáháme si. Umíme se druhému člověku omluvit.

3. Při vyučování jsme pozorní, posloucháme paní učitelky a respektujeme jejich pokyny, o slovo se hlásíme a nevykřikujeme.

4. Dodržujeme pravidlo mluvení a naslouchání.

5. Jsme včas připraveni na vyučování. Máme správné věci na lavici.

6. O přestávce jíme svačinu na svém místě a po třídě chodíme pomalu, protože nejsme na hřišti. Dbáme na bezpečnost.

7. Své místo udržujeme v čistotě a pořádku. Pečujeme o naši třídu, aby byla hezká a dobře jsme se v ní cítili.

 

SLUŽBY ANEB ABY NÁM VŠE FUNGOVALO

Třídní služba: každý týden je jiná dvojice

  • ráno napíše datum na tabuli
  • zvoní zvonečkem na začátek vyučovací hodiny
  • udržuje klid ve třídě před příchodem paní učitelky
  • sbírá a rozdává sešity a další pomůcky
  • maže tabuli (nasucho, na konci vyučování namokro)
  • kontroluje pořádek ve třídě na konci vyučování

Úklid třídy po VV, PČ: Magda, Natka, Valča

Péče o květiny: Heda, Aneta

Šatnáři: Vašek, Míša

POZOR! Každý ve třídě je zodpovědný za pořádek kolem své lavice a ve svém kapsáři! Služba to za něj neuklidí!

 

Ve III. třídě máme tyto předměty:

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Matematika

Člověk a jeho svět

Hudební výchova

Výtvarná výchova

Pracovní činnosti

Tělesná výchova

 

Součástí naší výuky je komunitní kruh, daltonský plán, tematické vyučování, projekty, práce ve dvojicích a skupinová práce. Rovněž využíváme moderní technologii - dataprojektor s plátnem a počítače. Učíme se ve třídě, v počítačové učebně, v tělocvičně a i v dalších prostorách školy, některé vyučovací hodiny taky trávíme venku.